انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر آذین علیزاده
 


 
 اطلاعات تماس            تلفن:   ...................(009821)
  نمابر: ................   (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             دانشیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اکوکاردیوگرافی